Nieuws

Berichten

Uitspraak Hoge Raad gevolgen voor alimentatie

Na de invoering van de Wet Hervorming Kindregelingen (WHK) werd aangenomen dat het gehele kindgebonden budget in mindering moest worden gebracht op de behoefte van het kind. In de praktijk betekende dit dat sommige […]

Student-stagiair

Wil je graag de advocatuur leren kennen en enige praktijkervaring opdoen, dan is een stage bij ons wellicht iets voor jou. Wij zijn op zoek naar een rechtenstudent vanaf januari 2019 voor minimaal 3 dagen in […]

Aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen

Twee personen die met elkaar in het huwelijksbootje stappen, trouwen in Nederland op dit moment, wanneer zij verder niets regelen, volgens artikel 1:94 BW in algehele gemeenschap van goederen. Dit betekent dat […]

Afschaffing stamrechtvrijstelling

Een werknemer die bij een bedrijf vertrekt en een ontslagvergoeding meekrijgt, zal deze vergoeding niet altijd direct nodig hebben of wil deze wellicht gebruiken als startkapitaal voor een eigen bedrijf. In het […]

Nieuwe spelregels op de arbeidsmarkt

Versterking van de rechtspositie van flexwerkers, vereenvoudiging van het ontslagrecht en versobering van de WW; dat is het doel van het wetsvoorstel werk en zekerheid, dat minister Asscher van sociale zaken […]

Scheiden zonder rechter

Wanneer echtgenoten van elkaar willen scheiden zijn zij volgens het op dit moment geldende recht verplicht daartoe bij de rechter een verzoek in te dienen. Bovendien moeten zij zich in de echtscheidingsprocedure […]