Contractenrecht

Dit rechtsgebied heeft betrekking op overeenkomsten die worden gesloten tussen twee of meer partijen.

Het toetsen en het opmaken van overeenkomsten en daarbij behorende algemene voorwaarden vormen de kern van dit rechtsgebied. In het kader van ‘e-commerce’ (aanbiedingen via websites), zijn er extra en speciale aandachtspunten waaraan voor rechtsgeldige overeenkomsten moet worden voldaan