Schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)

Van Vliet advocaten arbeidsrechtIndien u – om welke reden dan ook – uw schulden niet meer kunt afbetalen, dan is het in bepaalde gevallen mogelijk om de rechter te verzoeken u toe te laten tot de wettelijke schuldsanering op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Deze wet biedt u de mogelijkheid om van uw schulden af te komen.

Wanneer u een beroep wilt doen op wettelijke schuldsanering, moet u een schriftelijk verzoek indienen bij de rechtbank. Daarbij stuurt u een schuldsaneringsverklaring van de gemeente mee. De rechter beoordeelt of het echt onmogelijk is dat u zelf afspraken met uw schuldeisers maakt over de afbetaling van uw schulden (een minnelijk akkoord). Ook bekijkt de rechter of u te goeder trouw bent, oftewel geen misbruik maakt van de WSNP en hoe uw schulden zijn ontstaan. Is bijvoorbeeld sprake geweest van onverantwoord koopgedrag, fraude of een misdrijf dan kan dat een reden zijn voor afwijzing van uw verzoek.

Wijst de rechtbank uw verzoek om toelating tot de wettelijke schuldsanering toe, dan stelt de rechtbank het aflossingsbedrag vast en de duur van het schuldsaneringstraject. Meestal is dat 3 jaar. Er wordt berekend welk deel van uw maandelijkse inkomsten u zelf mag houden voor het betalen van uw rekeningen en huishoudkosten. Het overige deel van uw maandelijkse inkomsten dient u af te staan aan een bewindvoerder, die door de rechtbank wordt benoemd. De bewindvoerder gebruikt deze bedragen om uw schulden af te lossen. Schuldeisers zijn verplicht om mee te werken aan de schuldsaneringsregeling en mogen niet zelf doorgaan met het innen van hun vorderingen. Lukt het niet om binnen de looptijd van het schuldsaneringstraject alle schulden af te lossen, dan kan de rechtbank u aan het einde van het traject een ‘schone lei’ geven. U hoeft uw overige schulden dan niet af te lossen. Hiervoor dient u wel aan alle verplichtingen uit de schuldsaneringsregeling te hebben voldaan.

Wijst de rechtbank uw verzoek om toelating tot de wettelijke schuldsanering af, dan kunt u tegen die beslissing binnen 8 dagen in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Bij het instellen van hoger beroep is sprake van verplichte procesvertegenwoordiging, hetgeen inhoudt dat u een advocaat dient in te schakelen. De advocaten van Van Vliet Advocaten staan u in een dergelijke procedure graag bij, eventueel op basis van een toevoeging.

 

Wilt u teruggebeld worden op een moment dat het u uitkomt?
Laat uw nummer achter en kies een dagdeel waarin we u terugbellen. Wij nemen dan contact met u op.

8 + 2 =