Sociaal zekerheidsrecht

Dit recht heeft betrekking op zaken die verband houden met inkomen en vervangend inkomen bij werkloosheid en ziekte: de complexe wetgeving en regels die ten doel hebben iemands bestaanszekerheid te garanderen.

Men kan daarbij ook dan denken aan stopzetting of terugvordering van de uitkering in het kader van onder andere de WWB, WIA, WW, ZW en AOW.

 

Wordt uw uitkering stopgezet of teruggevorderd? Vraag dan juridische bijstand bij Van Vliet Advocaten.