Tarieven

 

TelefoonKostenopgave en -verantwoording

Alle afspraken die u maakt met Van Vliet Advocaten over kosten, worden schriftelijk bevestigd na de eerste afspraak. Als de kosten zich op voorhand niet precies laten begroten wordt een globale indicatie afgegeven van de te verwachten kosten, zodat u zo min mogelijk voor verrassingen komt te staan. Over de wijze van betaling kunnen afzonderlijke afspraken worden gemaakt. Ook deze worden schriftelijk bevestigd.

Uurtarieven advocaten

De dienstverlening kan worden aangeboden op basis van een uurtarief. Dit uurtarief ligt tussen de € 200,-  en € 225,- (exclusief BTW).

Ook kan, wanneer u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten, na overleg met de rechtsbijstandverzekeraar een advocaat van Van Vliet Advocaten u op kosten van de verzekeraar bijstaan. U dient voordat wij onze werkzaamheden beginnen de verzekeraar op de hoogte te stellen van het feit dat u van onze rechtsbijstand gebruik gaat maken. Wanneer uw verzekeraar hier niet mee akkoord gaat kan de advocaat proberen een bewijs van toevoeging voor u aan te vragen. Mocht dat niet worden toegewezen dan dient u het uurtarief van de advocaat te betalen.

Uw echtscheiding kunnen wij al regelen voor een vast bedrag vanaf € 202,00 in totaal. Dit is inclusief griffierecht.

 

Gesubsidieerde rechtsbijstand

In alle situaties waarin de draagkracht van cliënten beperkt is, wijzen wij op de mogelijkheid om aanspraak te maken op door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. Die aanspraak kan worden gemaakt indien het inkomen en vermogen beneden bepaalde normbedragen blijven.

Een overzicht van de thans geldende normen kunt u raadplegen via de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Uw advocaat kan gesubsidieerde rechtsbijstand, oftewel een toevoeging, voor u aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. U kunt uw eigen bijdrage berekenen op www.mijnrechtsbijstand.rvr.org.

Wijst de Raad voor Rechtsbijstand uw aanvraag voor een gesubsidieerde bijstand toe, dan hoeft u niet het uurtarief van de advocaat te betalen. Uw advocaatkosten blijven beperkt tot een eenmalige eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen en bedraagt per 1 januari 2023 in principe minimaal € 218-. Enkel bij mediation en eenvoudige advieszaken is het mogelijk dat de eigen bijdrage lager uitvalt. Voor mediation geldt een minimale eigen bijdrage van € 58,- en vraagt uw advocaat een “Lichte Advies Toevoeging” voor u aan, dan is de eigen bijdrage minimaal € 84,-. Indien u beschikt over een diagnosedocument, op te vragen bij het Juridisch Loket, krijgt u € 59,– korting op de eigen bijdrage.

Van belang is om te weten dat de Raad bij het beoordelen van de aanvraag van gesubsidieerde rechtsbijstand kijkt naar uw inkomen en vermogen in 2020. Als u vanaf dat jaar minder bent gaan verdienen, kunt u de Raad vragen om naar uw huidige situatie te kijken. U dient dan zelf een verzoek om peiljaarverlegging in te dienen. Dit kan via het formulier peiljaarverlegging.

Bijzondere bijstand

Indien u onvoldoende inkomen en vermogen hebt om de laagste eigen bijdrage die u voor de kosten van rechtsbijstand is opgelegd te betalen, kunt u onder omstandigheden in aanmerking komen voor vergoeding van deze kosten in de vorm van bijzondere bijstand. Uw gemeente zal beoordelen of u inderdaad onvoldoende draagkracht hebt om de laagste bijdrage te betalen. De gemeente kijkt daarbij ook naar het inkomen en vermogen van uw partner. In het algemeen geldt dat u geen draagkracht heeft, als u een inkomen heeft op bijstandsniveau.