Incasso

Heeft u een overeenkomst gesloten met een wederpartij, maar weigert deze te betalen, dan kunt u een beroep doen op het incassorecht. U kunt door middel van aanmaningen en sommaties de wederpartij bewegen tot betaling en indien nodig, geschiedt dat via een procedure bij de rechter. Wij kunnen u daarbij helpen, maar niet op no cure – no pay basis.