Personen- en familierecht

Dit rechtsgebied heeft betrekking op echtscheiding, bewindvoering, curatele, naamswijziging, omgangsregeling, beëindiging, wijziging en vaststelling van kinder- en partneralimentatie, ouderlijk gezag over minderjarigen, onder toezichtstelling en uithuisplaatsing.

Al dan niet middels mediation kan een oplossing worden gevonden op de meeste van deze gebieden.

 

Voor meer informatie over het personen- en familierecht en wat wij daarin voor u kunnen betekenen, bezoek onze website advocaatechtscheidingen.nl