Mediation

De NMI-mediator is opgeleid om partijen die gezamenlijk niet tot een oplossing van hun geschil kunnen komen, met gesprekstechnieken te ondersteunen teneinde een voor beide partijen acceptabel resultaat te bereiken.

Een voorwaarde hierbij is dat de betrokken partijen wensen om langs deze weg tot een beëindiging van het geschil te komen.