Dienstverlening

Wanneer u een juridisch probleem heeft kunt u bij ons een afspraak maken. U kunt langskomen voor een kennismakingsgesprek (TOGA-gesprek). Voor het eerste half uur van dat gesprek worden u geen kosten in rekening gebracht. Naar aanleiding van dit gesprek zal door de advocaat een advies worden uitgebracht. Samen met de advocaat bekijkt u vervolgens welke stappen kunnen worden ondernomen. Het kan zijn dat het slechts bij een advies blijft. U kunt bij ons echter ook terecht voor mediationgesprekken, bemiddeling tussen u en de wederpartij alsmede het voeren van procedures bij de rechtbank. Wij hebben ruime proceservaring en kunnen uw zaak prima in de rechtszaal presenteren en bepleiten. Bij de behandeling van uw zaak staat steeds uw belang voorop. Wij hebben specialistische kennis in huis op de volgende rechtsgebieden:

Aansprakelijkheidsrecht en letselschade

Jaarlijks worden veel mensen het slachtoffer van een verkeers- of arbeidsongeval, mishandeling, dan wel een ondeugdelijk product. In een flink aantal gevallen veroorzaakt het ongeval letsel en daarmee gepaard […]

Contractenrecht

Dit rechtsgebied heeft betrekking op overeenkomsten die worden gesloten tussen twee of meer partijen. Het toetsen en het opmaken van overeenkomsten en daarbij behorende algemene voorwaarden vormen de kern van […]

Huurrecht

U kunt bij ons terecht in geval van onenigheid over de huurovereenkomst, huurprijs, onderhoudsgebreken, renovatie en beëindiging van een huurovereenkomst betreffende woon- of bedrijfsruimte.

Incasso

Heeft u een overeenkomst gesloten met een wederpartij, maar weigert deze te betalen, dan kunt u een beroep doen op het incassorecht. U kunt door middel van aanmaningen en sommaties de wederpartij bewegen tot […]

Mediation

De NMI-mediator is opgeleid om partijen die gezamenlijk niet tot een oplossing van hun geschil kunnen komen, met gesprekstechnieken te ondersteunen teneinde een voor beide partijen acceptabel resultaat te bereiken. […]

Personen- en familierecht

Dit rechtsgebied heeft betrekking op echtscheiding, bewindvoering, curatele, naamswijziging, omgangsregeling, beëindiging, wijziging en vaststelling van kinder- en partneralimentatie, ouderlijk gezag over minderjarigen, […]

Rechtshilfe-Niederlande

Haben Sie ein rechtliches Problem in den Niederlanden? Sie haben ein rechtliches Problem in den Niederlanden in Bezug auf niederländische Recht, und Sie suchen einen guten und passenden Anwalt der Sie bei allen […]

Schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)

Indien u – om welke reden dan ook – uw schulden niet meer kunt afbetalen, dan is het in bepaalde gevallen mogelijk om de rechter te verzoeken u toe te laten tot de wettelijke schuldsanering op grond van […]

Sociaal zekerheidsrecht

Dit recht heeft betrekking op zaken die verband houden met inkomen en vervangend inkomen bij werkloosheid en ziekte: de complexe wetgeving en regels die ten doel hebben iemands bestaanszekerheid te garanderen. […]

Strafrecht / CBR / CJIB

Op tal van manieren kunt worden geconfronteerd met het strafrecht: u ontvangt van de officier van justitie een dagvaarding (oproep) om voor de rechter te verschijnen omdat u wordt verdacht van een strafbaar feit; […]