Mw mr. J.J. van Vliet

Mevrouw mr. J.J. ( Joan) van Vliet is afgestudeerd aan de universiteit van Nijmegen in 1992 in de civielrechtelijke richting.  In het bijzonder heeft zij in haar opleiding aandacht besteed aan het arbeidsrecht en personen- en familierecht.  Na het succesvol afronden van haar opleiding is zij drie jaar als jurist werkzaam geweest bij de Koninklijke Marine en aansluitend één jaar bij de gemeente Den Helder als algemeen jurist.

Vanaf 1996 tot 2008 is zij verbonden geweest aan het advocatenkantoor Compri aan de St. Annastraat 15 in Nijmegen.  In 1997 werd zij in de maatschap opgenomen. In haar advocatenpraktijk behandelde zij voornamelijk arbeidszaken en personen- en familiezaken.

In 2009 is zij de initiatiefneemster van Van Vliet Advocaten dat gevestigd is aan de Groesbeekseweg.  Zij beoogt met het kantoor een dienstverlening te bieden waarbij snel tot de kern wordt gekomen en met betrokkenheid, bij de zaak en de belangen van de cliënt, wordt gewerkt aan een voor de cliënt bevredigende oplossing. In haar werk is haar doelstelling om de wensen van de cliënt te vertalen in wat juridisch mogelijk is.

Vakgebieden:

  •  Personen- en familierecht
  •  Sociaal zekerheidsrecht
  •  Wvvgz
  •  WSNP
  •  Mediation

Rechtsgebiedenregister
Joan van Vliet heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- en sub rechtsgebieden geregistreerd:

– Algemene praktijk (Burgerlijk recht)
– Personen- en Familierecht (Collaborative divorce, Echtscheidingen – alimentatiezaken – omgangsregelingen, Mediation, Ouderschap en erkenning)
– Psychiatrisch patiëntenrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.